Voorwaarden en afspraken


Algemeen
Wij berekenen u het laatst opgegeven aantal personen. U kunt nog wijzigen tot één dag voor de afgesproken datum. Wijzigingen op de dag zelf zijn niet meer mogelijk. Indien u te laat bent behouden we ons het recht de gereserveerde baan aan iemand anders te verhuren en u de eerstvolgende vrije baan aan te bieden!

Veiligheid
In verband met de veiligheid van de kinderen en onze andere gasten, is het niet toegestaan te rennen. Bij het bowlen mag alleen de persoon die aan de beurt is een bal pakken en op de approach komen. Dit in verband met de ongelukken die een vallende bal kan veroorzaken. Het is verboden op de banen zelf te komen! Wij verzoeken u storingen of andere ongeregeldheden direct te melden bij het personeel. Let op onze huisregels.

Vrij drinken
Bij vrij drinken kunt u bier, wijn en fris bestellen gedurende de aangegeven tijd. Deze tijd gaat in vanaf het eerste drankje of het begin van het arrangement. Sterke drank, likeur, energie- en sportdranken zijn hiervan uitgesloten. Verspilling wordt niet gewaardeerd. Leeg is vol in standaard glazen. Bestelde maar niet geconsumeerde consumpties worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. Het laatste rondje gaat  15 minuten voor het einde in, zodat u uw drankje nog rustig kunt opdrinken. Indien u gebruik maakt van één van onze vrij drinken arrangementen, geldt dat voor uw gehele gezelschap voor een gelijk aantal uren! We houden met de prijsstelling echter wel rekening met de jongeren in uw gezelschap.

Eigen consumpties
Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen. (Uitzondering bij losse zaalverhuur.)