Info

Algemene info over tarieven, discobowlen, openingstijden, huisregels, voorwaarden en afspraken en onze AVG…

Tarieven per baan per uur

(verlengen is per half uur mogelijk / iedereen onder de 12 jaar valt onder kinderen –
12 jaar en ouder is volwassen)

Maandag tot en met vrijdag tot 18:00 uur
(uitgezonderd schoolvakanties)

1 uur (HYPER) bowlen
€ 27,50 per baan

7 personen max per baan

consumptie p.p. verplicht!

Maandag tot en met vrijdag vanaf 18:00 uur

zaterdag, zondag, schoolvakanties en feestdagen
(uitgezonderd Paas-, Pinkster- en Kerstdagen)

1 uur (HYPER) bowlen
€ 35,00

7 personen max per baan

consumptie p.p. verplicht!

 

Paas-, Pinkster- en Kerstdagen

1 uur (HYPER) bowlen
€ 40,00

7 personen max per baan

consumptie p.p. verplicht!

HYPER bowlen

Het andere bowlen

Een spel MET bumpers!
Wat nou bumpers is voor kinderen!

Raak de juiste kleur en vermenigvuldig je score. Probeer die juiste kleur op de bumpers maar eens te raken… dat valt nog niet mee.

Oplopende levels… dus daag elkaar uit!

Probeer in de HIGH-SCORE lijst te komen, en maak jezelf onsterfelijk!

Magic discobowlen

Op woensdagmiddag van 13.30 tot 18.00 uur en de gehele vrijdag kunt u
Magic Discobowlen!

Met al die mooie kleuren, lasers en vrolijke discomuziek is bowlen misschien zelfs nog leuker!

Vooral leuk in combinatie met één van onze KinderfeestjesBowling Borrel, Bowling Borrel Pizza of Bowling Borrel Bowlen!

In verband met de huidige Corona maatregelen hebben we op dit moment helaas geen

Flugel Bowlen

Vrijdag en zaterdag vanaf 21.00 uur

Vanaf 21.00 uur wordt er per baan 1 Rode Flugel Pin in het spel gebracht. Als deze pin vooraan staat, roep je: “Flugel”. Zodra iemand van het personeel aanwezig is, kan degene die aan de beurt is gooien. Wordt er een strike gegooid, dus alle 10 pins om in de eerste beurt, dan wint diegene een prijs!

1e keer strike een Flugel voor de spelers van die baan (max. 7)
2e keer strike een Bittergarnituur
3e keer strike een Cadeaubon van € 10,-

■ Flugel Bowlen kost niets extra’s.
■ Meedoen is niet verplicht, de rode Flugel-pin blijft echter wel in het spel.
■ De prijs wordt alleen toegekend als de speler die daadwerkelijk aan de beurt is de strike gooit.
■ Flugel is een alcoholische drank. U dient zich te legitimeren en minimaal 18 jaar te zijn.
■ Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en worden niet vervangen door iets anders.
■ U heeft alleen recht op een prijs als u zich aan de regels houdt.
■ Er kan achteraf nooit aanspraak worden gemaakt op een prijs.
■ Bij twijfel of onduidelijkheid beslist een medewerker van Bowling en Partycentrum Krimpenhof hoe te handelen.
■ Om het leuk en afwisselend te houden, zijn bovenstaande gegevens aan wijzigingen onderhevig.
■ Als u meedoet aan het spel, accepteert u deze regels en voorwaarden!

Onze huisregels

Uitgaan moet voor iedereen gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden in de horeca huisregels. Deze huisregels zijn tot stand gekomen i.s.m. Koninklijke Horeca Nederland, de politie en de gemeente.

 1. Melden bij de receptie. Volg aanwijzingen van het personeel op.
 2. Toegangs- en leeftijdscontrole d.m.v. legitimatie mogelijk.
 3. Geen wapens of drugs. Bij overtreding wordt direct de politie gebeld.
 4. Geen ongewenste intimiteiten.
 5. Geen hinderlijk gedrag, agressie of racisme.
 6. Geen overlast voor de buurt.
 7. Geen eigen consumpties / consumptie p.p. verplicht
 8. Geen etenswaren of drank op de approach (het aanloopdeel bij de banen).
 9. Geen drank en glaswerk naar buiten.
 10. Niet op bowlingschoenen naar buiten.
 11. Verboden de banen zelf te betreden.
 12. Verboden (na)bij de machines te komen.
 13. Alleen met bowlingschoenen op de approach (het aanloopdeel bij de banen).
 14. Gebruik eigen materiaal voor eigen risico.
 15. Bowlen volgens de NBF regels.
 16. Roken alleen buiten toegestaan nabij de asbak.
 17. Niet rennen.
 18. Tijdens verblijf jas uit, geen petjes en geen capuchons.
 19. Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor gedrag en handhaving van de huisregels door jongeren.
 20. Het is niet toegestaan op de pooltafel te zitten of er consumpties op te zetten.
 21. Wij verkopen geen alcohol onder de 18 jaar
  (Onder de 25?  Laat je legitimatie zien!)

Wij zijn genoodzaakt de baan te sluiten als er meerdere bowlingballen tegelijkertijd worden gegooid. Schade hieruit voortkomend of schade door ander niet normaal gebruik van onze banen of accommodatie wordt in rekening gebracht met een maximum van € 250,-

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u verzocht de rekening te betalen en het pand te verlaten. Bij ernstige overtredingen behouden wij ons het recht personen of groepen, onder vermelding van de ‘overtreding’, de toegang (voor langere tijd) te ontzeggen.

Voorwaarden en afspraken

Algemeen
Wij berekenen u het laatst opgegeven aantal personen. U kunt nog wijzigen tot één dag voor de afgesproken datum. Wijzigingen op de dag zelf zijn niet meer mogelijk. Indien u te laat bent behouden we ons het recht de gereserveerde baan aan iemand anders te verhuren en u de eerstvolgende vrije baan aan te bieden!

Annuleren
Een ONLINE baanreservering kunt u tot 4 uur voor aanvang probleemloos annuleren. Wij crediteren dan uw betaling. Voor grillen geldt 24 uur!

Veiligheid
In verband met de veiligheid van de kinderen en onze andere gasten, is het niet toegestaan te rennen. Bij het bowlen mag alleen de persoon die aan de beurt is een bal pakken en op de approach komen. Dit in verband met de ongelukken die een vallende bal kan veroorzaken. Het is verboden op de banen zelf te komen! Wij verzoeken u storingen of andere ongeregeldheden direct te melden bij het personeel. Let op onze huisregels.

Vrij drinken
Bij vrij drinken kunt u bier, wijn en fris bestellen gedurende de aangegeven tijd. Deze tijd gaat in vanaf het eerste drankje of het begin van het arrangement. Sterke drank, likeur, energie- en sportdranken zijn hiervan uitgesloten. Verspilling wordt niet gewaardeerd. Leeg is vol in standaard glazen. Bestelde maar niet geconsumeerde consumpties worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. Het laatste rondje gaat  15 minuten voor het einde in, zodat u uw drankje nog rustig kunt opdrinken. Indien u gebruik maakt van één van onze vrij drinken arrangementen, geldt dat voor uw gehele gezelschap voor een gelijk aantal uren! We houden met de prijsstelling echter wel rekening met de jongeren in uw gezelschap.

Eigen consumpties
Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen.
(Uitzondering bij losse zaalverhuur.)

AVG
(online privacyverklaring)

Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De grondslag
Op grond van de volgende items mag je persoonsgegevens verzamelen;

■ toestemming van de gebruiker
■ vitale belangen
■ wettelijke verplichting
■ overeenkomst
■ algemeen belang
■ gerechtvaardigd belang

Wij doen dit op basis van ‘overeenkomst’. We maken met u een afspraak m.b.t. een reservering. We leveren u een dienst volgens de overeengekomen afspraken. Om dit goed te kunnen doen hebben we uw naam, telefoonnummer en e-mail nodig. In sommige gevallen vereist de ‘overeenkomst’ meer gegevens. Bijvoorbeeld bij bedrijven als op rekening wordt betaald d.m.v. een factuur.

Zorgvuldigheid en onze verplichtingen
Uw gegevens worden versleuteld bewaard in ons reserveringssysteem op een met wachtwoord beveiligde computer waar een beperkt aantal mensen toegang toe heeft. Dit betreft bovenstaande persoonsgegevens met daarbij uw reservering(en) en eventuele extra afspraken. Wij bewaren deze gegevens in principe voor langere tijd, zodat wij bij nieuwe reserveringen snel uw gegevens paraat hebben en terug kunnen zien wat een vorige keer is afgesproken. Deze gegevens zullen nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt!

Rechten van de betrokkenen
U moet ten alle tijde controle kunnen uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens.
Dat wil zeggen dat u recht heeft om;

■ in te zien
■ te wijzigen
■ te laten verwijderen
■ gegevens over te laten dragen

Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten, dan geven wij daar uiteraard gehoor aan. Wij verzoeken u dan schriftelijk of via e-mail een verzoek in te dienen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid die te beantwoorden.

Bowlen met…

Bowlen met school, je vereniging of sportteam, bowlen met een beperking. We hebben diverse leuke arrangementen…

Bowling Borrel

Gezellig 1,5 uur bowlen in combinatie met een hapje en een drankje…

Bowling Borrel Pizza

Gezellig 1,5 uur bowlen in combinatie met ovensteen gebakken pizza en een drankje…

Bowling Schotel Combi

Gezellig bowlen in combinatie met een uitgebreide hamburger-, kipburger-, vegaburger-, shoarma- of satéschotel…

Info

Algemene info over tarieven, discobowlen, openingstijden, huisregels, voorwaarden en afspraken en onze AVG…