Abraham en Sarah

Waar komt de uitdrukking “Abraham zien” vandaan?

Als een man vijftig wordt, ‘ziet hij Abraham’ en een vrouw die die leeftijd bereikt ‘ziet Sara(h)’. 
Maar waar komt die uitdrukking vandaan?

 De uitdrukking is afgeleid van een bijbeltekst. In het Evangelie naar Johannes (8.57) staat het verhaal van de vrouw die overspel heeft gepleegd. Aan Jezus wordt gevraagd wat er met de vrouw moet gebeuren, omdat de wet voorschrijft dat ze gestenigd moet worden. Jezus zegt dat degene die zonder zonde is, de eerste steen mag werpen.
 Niemand doet dat. Jezus zegt dan: ‘Abraham, uw vader, heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd’. De toehoorders reageren verbaasd: ‘Gij hebt nog geen vijftig jaar, en hebt Gij Abraham gezien?’

Er wordt ook wel gezegd dat iemand van 50 jaar dezelfde levenswijsheid en waardigheid moet bezitten als Abraham.
 Abraham (hij heette aanvankelijk Abram) was getrouwd met Sarai. Zij konden geen kinderen krijgen. Na een boodschap van God veranderde hij zijn naam in Abraham en zij in Sara(h)
. Toen konden zij wél kinderen krijgen. Abraham wordt gezien als de stamvader van vele volken.
 Pas halverwege de vorige eeuw werd voor vrouwen Sara(h) ‘ingevoerd’. Daarvoor zagen zij op hun 50ste ook Abraham.

In sommige delen van ons land wordt de 50ste verjaardag zo bijzonder gevonden, dat hij speciaal gevierd wordt. 
In de streek tussen Hoorn en Enkhuizen, maar ook in de Haarlemmermeer, in Waterland, in het Gooi, en in 
Gaanderen (Achterhoek), bestaat het gebruik om de jarige een ‘Abraham’, of ‘Vader Abraham’, te sturen.
 Dat is een brood- of banketpop die als een oude man met bril, pijp, staf en een baard van watten wordt ‘aangekleed’.

Het is niet bekend tot welke tijd het gebruik teruggaat, maar tegen het eind van de jaren vijftig van de 20ste eeuw
 kwam het, en toen vrij algemeen, weer terug.

 Nederland maakte algemeen kennis met het smakelijke gebruik, toen koningin Juliana op 30 april 1959 
(en prins Bernhard op 29 juli 1961) zo’n Abraham, van forse afmetingen, werd aangeboden.

Ook je Abraham of Sarah vieren? Kom langs en bespreek met ons de mogelijkheden van een gezellige feestzaal tot compleet arrangement!