Baankeuring

Begin juli 2020 zijn onze banen weer gekeurd door het NBI (Nationaal Bowling Instituut). Onderstaand certificaat geeft aan dat de afmetingen van de banen zijn geïnspecteerd en goed bevonden conform de internationale specificaties zoals vastgelegd in het NBF-Sportreglement. Het certificaat is geldig tot 28 augustus 2022.