Baankeuring

Op 23 juni 2022 zijn onze banen weer gekeurd door het NBI (Nationaal Bowling Instituut). Onderstaand certificaat geeft aan dat de afmetingen van de banen zijn geïnspecteerd en goed bevonden conform de internationale specificaties zoals vastgelegd in het NBF-Sportreglement. Het certificaat is geldig tot 23 juli 2024.