AVG (online privacyverklaring)


Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De grondslag
Op grond van de volgende items mag je persoonsgegevens verzamelen;

  • Toestemming van de gebruiker;
  • Vitale belangen;
  • Wettelijke verplichting;
  • Overeenkomst;
  • Algemeen belang;
  • Gerechtvaardigd belang.

Wij doen dit op basis van ‘overeenkomst’. We maken met u een afspraak m.b.t. een reservering. We leveren u een dienst volgens de overeengekomen afspraken. Om dit goed te kunnen doen hebben we uw naam, telefoonnummer en e-mail nodig. In sommige gevallen vereist de ‘overeenkomst’ meer gegevens. Bijvoorbeeld bij bedrijven als op rekening wordt betaald d.m.v. een factuur.

Zorgvuldigheid en onze verplichtingen
Uw gegevens worden versleuteld bewaard in ons reserveringssysteem op een met wachtwoord beveiligde computer waar een beperkt aantal mensen toegang toe heeft. Dit betreft bovenstaande persoonsgegevens met daarbij uw reservering(en) en eventuele extra afspraken. Wij bewaren deze gegevens in principe voor langere tijd, zodat wij bij nieuwe reserveringen snel uw gegevens paraat hebben en terug kunnen zien wat een vorige keer is afgesproken. Deze gegevens zullen nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt!

Rechten van de betrokkenen
U moet ten alle tijde controle kunnen uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat u recht heeft om;

  • in te zien;
  • te wijzigen;
  • te laten verwijderen;
  • gegevens over te laten dragen.

Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten, dan geven wij daar uiteraard gehoor aan. Wij verzoeken u dan schriftelijk of via e-mail een verzoek in te dienen. U vindt deze gegevens onder het kopje ‘Contact/Route‘ bovenaan onze website.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid die te beantwoorden.